Bảo hiểm nhà xưởng

Bảo hiểm nhà xưởng được mua trong rất nhiều trường hợp. Có thể là bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của chính phủ và công an phòng cháy chữa cháy. Cũng có thể là bảo hiểm

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt của bảo hiểm Petrolimex hiện nay đang bảo hiểm cho rất nhiều nhà xưởng, công ty, xí nghiệp của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bảo hiểm

Bảo hiểm xe máy

Bảo hiểm xe máy có tất cả 3 loại bạn cho thể mua. Một là bảo hiểm xe máy bắt buộc bảo hiểm này có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba tức là xe bạn đi bạn đụng

Bảo hiểm vật chất xe ô tô

Bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo hiểm Petrolimex được bộ tài chính cấp phép và cung cấp cho khách hàng chính thức từ năm 1995 thời điểm nền kinh tế đã bắt đầu mở cửa. Qua hơn

Bảo hiểm tai nạn con người

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 của Bảo hiểm Petrolimex bồi thường cho người khi bị tai nạn trong lãnh thổ Việt nam. Một số chủ đầu tư trong các công trình yêu cầu công nhân vào

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bảo hiểm cho tất cả các chuyến hàng hóa trong quá trình vận chuyển theo các luồng từ Việt nam đi các nước và hàng hóa nhập khẩu từ các nước

Bảo hiểm công trình xây dựng

Bảo hiểm công trình xây dựng bồi thường cho thiệt hại vật chất của công trình và trách nhiệm với bên thứ ba trước những rủi ro không lường trước được. Bảo hiểm công trình xây dựng của bảo hiểm

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là loại hình bảo hiểm mà chính phủ quy định các cá nhân tổ chức doanh nghiệp nhà xưởng phải mua bảo hiểm cháy nổ cho tài sản của mình. Sau khi

Bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Quy định của nhà nước yêu cầu chủ xe ô tô phải mua bảo hiểm xe ô tô bắt buộc cho xe của mình trong quá trình lưu thông. Bảo hiểm xe ô tô bắt buộc được bộ tài chính cho

Hello world!

Welcome to BCZ. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

site by bcz